Stichting Tuinconcerten De Bult presenteert de zomeropera:

Reintje de Vos

Een schalkse zedenschets over hebzucht, hoogmoed,  hypocrisie en hedonisme. 
De komische opera in drie bedrijven is een eigentijdse bewerking naar het aloude verhaal Van den Vos Reynaerde. 
De voorstelling vindt plaats in de openlucht en is toegankelijk voor jong en oud.

Over de organisatie

Om de organisatie te stroomlijnen is een stichting zonder winstoogmerk opgericht:  Stichting Tuinconcerten de Bult. 
En omdat we de culturele ANBI status hebben zijn alle gegevens via de website in te zien.