Stichting Tuinconcerten De Bult presenteert de zomeropera:

Reintje de Vos

Een schalkse zedenschets over hebzucht, hoogmoed,  hypocrisie en hedonisme. 
De komische opera in drie bedrijven is een eigentijdse bewerking naar het aloude verhaal Van den Vos Reynaerde. 
De voorstelling vindt plaats in de openlucht en is toegankelijk voor jong en oud.

Begroting

Rabo bank rekening 15,25 per maand tot dec 2019 
en extra transactievergoeding van € 25
(€225,-)

Kosten van oprichting Stichting
(€300,-)

Vergoeding Selatuinen voor eten en drinken artiesten bij repetitiedagen 
(€560,-)

Kostuums
(€400,-)

Decor
(€300,-)

Publiciteit
(€245,-)

Opstellen website, facebook, instagram en ticketsysteem
(€200,-)

Kosten website en email tot en met december 2020
(€35,-)

Onvoorzien
(€300,-)

Kopieren muziekstukken van opera
(€60,-)

Inschrijving kamer van Koophandel
(€50,-)

Kosten ticketsysteem 1,21 euro pp. Uitgaande van 500 kaarten 
(€605,-)

Programmaboekje met benoemen sponsoren 
(€100,-)

Totaal begroting:
(€3380,-)