Stichting Tuinconcerten De Bult presenteert de zomeropera:

Reintje de Vos

Een schalkse zedenschets over hebzucht, hoogmoed,  hypocrisie en hedonisme. 
De komische opera in drie bedrijven is een eigentijdse bewerking naar het aloude verhaal Van den Vos Reynaerde. 
De voorstelling vindt plaats in de openlucht en is toegankelijk voor jong en oud.

Sponsorbeleid

Om de organisatie te stroomlijnen is een stichting zonder winstoogmerk opgericht:  Stichting Tuinconcerten de Bult. We willen als stichting u vriendelijke verzoeken om dit mooie culturele evenement te omarmen door middel van sponsoring. 

Het sponsorbeleid is als volgt:
Tot
€ 150 worden sponsoren genoemd op de website en in het programmaboekje.·         

Vanaf € 150 is een logo mogelijk op website en in programmaboekje.· 

Vanaf € 500 is er sprake van hoofdsponsor en is er meer plek op website en in programmaboekje. 

Er kunnen meerdere hoofdsponsoren zijn.

Nadere informatie en contact
Indien u nog meer informatie wilt hebben, kunt u Sipke van Veen benaderen via de email van de stichting,
of telefonisch op 06-43001658. Ook kunt u Selatuinen benaderen.

Lionsclub Oosterwolde