Stichting Tuinconcerten De Bult presenteert de zomeropera:

Reintje de Vos

Een schalkse zedenschets over hebzucht, hoogmoed,  hypocrisie en hedonisme. 
De komische opera in drie bedrijven is een eigentijdse bewerking naar het aloude verhaal Van den Vos Reynaerde. 
De voorstelling vindt plaats in de openlucht en is toegankelijk voor jong en oud.

Voorbereidingen

Het hele idee om een opera te schrijven kwam op het moment dat we een lustrumjaar zagen aankomen. Onder de groep vrienden en familie huizen twee schrijvers, Wim Bras en Jan Krol.   

Zij bedachten en schreven het libretto.  Met actie, slapstick, grotesk geweld, een beetje bloed, een vleugje seks, een verhaal waarin niemand echt deugt.  

Onder de musici die de afgelopen jaren in Selatuinen zijn geweest hebben we een vaste kern. Een die daar middenin zit is Hans Erik Dijkstra, onze virtuoos op de piano en tevens een geïnspireerd componist.

Deze drie samen hebben de vos Reynaerde gevangen in een spannend verhaal. Vanuit het bos en uit alle hoeken van de tuin komen de dieren naar de open plek onder de Blauwe regen. 

Kom, luister en zie hoe de vos draait en konkelt!

Buiten deze drie die aan de wieg staan van Reintje, vormt Mirjam Cornelisse de onmisbare schakel naar onze musici. 
De afgelopen 30 jaar heeft zij voor de invulling zorg gedragen van de klassieke concerten en ook nu weer heeft zij voor de zangers en musici gezorgd.

Stichting Tuinconcerten de Bult

Wij zijn al met de voorbereidingen begonnen om het lustrum goed te laten verlopen. Allereerst  is daar een stichting opgericht; “Stichting Tuinconcerten de Bult” Voorzitter  Anton van der Veer en secretaris/ penningmeester  Sipke van Veen. 

Alle andere vrienden uit de vaste kern vormen de commissie die het mogelijk gaat maken om het laatste weekend van augustus de fabel van Reynaarde tot stand te brengen.